Spoločenská kronika

December 2017 / Prečítané 1568 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Jakub Vittek  5.11.
Peter Čech  6.11.
Jaroslava Čemezová  7.11.
Filip Somor  8.11.
Rebeka Noskovičová  9.11.
Vadim Péteri  9.11.
Dávid Kschill  12.11.
Eliška Nosková  15.11.
Timotej Bobáň  18.11.
Mathias Krnáč  23.11.
Elizabeth Füleová  23.11.
Ján Suchý  23.11.
Adriana Habániková  26.11.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Pavol Pikna  Daniela Kaderjáková
Miroslav Krištof  Michaela Keseliová
Ivan Zoljana  Kristína Čermanová
Marián Drgoň  Ľubomíra Kvanková
Patrik Zvolenský  Barbora Blaháčková
Osman Çalişkan  Michaela Mikuličková
Andrej Vincene  Lucia Monsbergerová
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Helena Egyedová  65 r.
Ing. Jozef Macko  86 r.
Alexander Peško  84 r.
Jozef Juráš  48 r.
Jarmila Skovajsová  63 r.
Milan Nosál  88 r.
Fridrich Pavlíček  78 r.
Amália Heribanová  58 r.
Jozef Kuruc  91 r.
Zbyněk Šavara  49 r.
Vladimír Biznár  68 r.
Irena Vlhová  90 r.
Jozefína Ronecová  89 r.
Márian Gašparovič  52 r.
Jaroslav Vavřík  72 r.
Mária Dvořáková  66 r.
Michal Kosť  60 r.
 

 

NAŠI JUBILANTI

80-ročná

Helena Bujnovská

 16.12.


85-roční

Emília Poláčková

15.12.

Samuel Hanák

20.12.

Božena Uhlíková

 31.12.

90-roční

Mária Nahálková

 8.12.

Maria Istvanfyová

 14.12.

Pavlína Dobiašová

 24.12.

Ján Jurák

 26.12.

Jaroslav Vastl

 27.12.

91-ročné

Viktória Melišíková

 7.12.

Veronika Horváthová

 12.12.

93-ročná

Julia Majbová

 19.12.

97-ročný

Ján Péter

 4.12.