Poďakovanie

December 2017 / Prečítané 911 krát

  Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 16. novembra 2017 rozlúčiť s našim drahým zosnulým manželom, otcom, dedkom
Milanom NOSALOM.
Ďakujeme za prejavenie sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Dakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 13. novembra 2017 rozlúčiť s naším drahým synom
Jozefom JURÁŠOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: