Ako as vyhnúť požiarok v období Vianoc a Nového roku

December 2017 / Prečítané 839 krát

   Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, aby vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru:
- ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa naprevrátil,
- umiestnite stromček v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,- nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
- pri odchode z domu osvetlenie stromčeka vypnite,
- adventný veniec majte položený na pevnom podklade v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy...
- sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
- ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, ani ich nenechávajte horieť bez dozoru alebo v prítomnosti samotných detí či zvieratiek.

   Počas sviatkov nezabúdajte ani na vaše deti. Snažte sa im venovať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách nespôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme aj my, samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví či požiar. Nenechávajme preto deti bez dozoru, výbušniny do rúk deťom nepatria.
   Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Tieto dni sú charakteristické zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika pri používaní otvoreného ohňa.
   I počas najkrajších sviatkov roka budú nad vašou bezpečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu na tel. 150 nájdete pomoc v núdzi.

 

pplk. Ing. Jarmila Bartošová
 


Ohodnoťte článok: