Program CVČ

Apríl 2017 / Prečítané 908 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

4.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Srdiečko pre mamičku. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
5.5. Deň Matiek. Oslava Dňa matiek s vystúpeniami detí z krúžkov CVČ so začiatkom o 17.00 h v Zámockom parku.
11.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Motýlik. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
13.5. Zóna bez peňazí. Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myšlienky- darovať a povymieňať si veci, oblečenie, knižky,.. a zažiť tak atmosféru spolupatričnosti. Začiatok o 10.00 h.
18.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Kvetinka („zapichovátko“). Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
25.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Slimáčik. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
27.5. Deň Detí. Deň plný zábavy a súťaží na stanovištiach so začiatkom o 15.00 h.

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk  alebo na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena programu vyhradená. Mgr. Katarína Kvetková, CV


Ohodnoťte článok: