Začal sa 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok

Apríl 2017 / Prečítané 1150 krát

Foto: Daša Barteková   Po piatykrát ponúka ATELIÉR PK výber aktuálnej sochárskej tvorby. Výstava projektu Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017 prezentuje 20 sochárov zo Slovenska a 7 hostí z Česka, Japonska, Nemecka a Poľska. Prvú expozíciu výstavy pod názvom Ako ďalej(?) zastrešila regionálna Galéria Jána Koniarka v Trnave v monumentálnom priestore čerstvo rekonštruovanej Synagógy - Centra súčasného umenia na Halenárskej ul. č. 2, kde potrvá do 10. mája 2017. Následne sa výstava prenesie do Pezinka.
   Pre expozíciu v Pezinku poskytlo veľkorysý priestor Obchodné centrum PLUS, Holubyho ul.č. 28, na II. poschodí. Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 18. mája 2017 o 18. hodine. Otvorená bude do 7. júna 2017 s tým, že v ďalších týždňoch bude sprístupnená na požiadanie v dohodnutom termíne.
   Výstava odzrkadľuje jednak súčasný vývoj klasickej umeleckej disciplíny - sochárskej tvorby rozmeru do 80 cm, ale najmä odraz reality dnešného sveta vo vnútornom svete umelca. Tomu zodpovedá rôznorodosť prezentovaných diel a tiež šanca nájsť si medzi nimi to, ktoré nás osobne osloví. Projekt finančne podporil FPU, BSK a mesto Pezinok. www.bienalepezinok.eu , FB Bienale plastiky malého formátu Pezinok.

 

(VM)