Keď chceme rásť, musíme vedieť kde sú naše korene

Apríl 2017 / Prečítané 1177 krát

Mužská časť zboru Animatus   Slovania sú najpočetnejšou skupinou obyvateľov žijúcich v Európe. Ich reč, kultúra a zvyky sú nám veľmi blízke. Slovanské jazyky sú ľúbozvučné, a preto pre iné národy znie slovanská reč ako pieseň. Každý kvet, strom, kameň, cit, láska a smútok všetko je ospievané v piesňach. Od založenia speváckeho zboru Animatus sme začali napĺňať svoj cieľ – zdôrazniť identitu každého národa interpretáciou jeho piesní v origináli.
   V roku 2017 sme sa predstavili programom pri príležitosti MDŽ v Šenkviciach a pri slávnostnom kladení vencov pri pomníku padlých v 2. svetovej vojne v Pezinku, kde sme zaspievali ruské piesne. V apríli sa na vernisáži prác Ing. Pavla Stanka „Príroda vo fotografii“ prvýkrát predstavila mužská časť zboru Animatus piesňami o víne a vinohradoch.
   Po úspešnom premiérovom vystúpení speváckeho zboru Animatus v Pezinku v roku 2016 so starými ruskými, ukrajinskými a gruzínskymi piesňami sme rozšírili svoj repertoár o piesne ďalších slovanských národov.
   Prvý koncert v roku 2017 uvedieme 28.mája v Dome kultúry Pezinok. Zaznejú piesne ruské, ukrajinské, poľské, chorvátske, slovenské, české, moravské a iné. Na koncert vás srdečne pozývame.

 

Animatus