Vinohrady, ľudia a čas v Malokarpatskom múzeu

Apríl 2017 / Prečítané 1032 krát

   Výstava v Malokarpatskom múzeu v Pezinku pod názvom VINOHRADY, ĽUDIA, ČAS – zachytené na fotografiách návštevníkom ponúka zaujímavý pohľad na polstoročie malokarpatského vinohradníctva. Vďaka starým a doteraz nezverejneným fotografiám majú návštevníci možnosť zhliadnuť, ako sa menila tvár miestnych vinohradov a akými zmenami prechádzal systém vinohradníckych prác.
   Čo zostalo a čo navždy zaniklo a stalo sa už len spomienkou zachytenou na fotografickom papieri? Výstava sa pokúsi poodhaliť odpovede aj na tieto otázky.
   Výstava približuje vývoj a premeny, ktoré zaznamenalo malokarpatské vinohradníctvo od polovice 20. storočia po súčasnosť. Cez fotografie, doplnené o autentické vinohradnícke
náradie, dokumentuje transformáciu vinohradníctva od starších foriem zaužívaných v polovici 20. storočia po postupný proces zmien, ktoré súviseli s prechodom vinohradov pod správu miestnych družstiev. Poukazuje na prelínanie tradičných a nových vinohradníckych postupov, zavádzanie mechanizácie, systematizácie a porovnáva ich so súčasnými metódami. Návštevníkovi ponúka pohľad na dávno zaniknuté panorámy vinohradov a stavieb a stavia ich do protikladu k obrazu dnešných čias. Výstava je svedectvom jednotlivých období a prelomov, ktoré poznačili tvár nášho vinohradníctva a miestnych vinohradov.

 

Trvanie výstavy 20. apríl - 28. máj 2017
Malokarpatské múzeum v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: