Čo nové v ZUŠ Eugena Suchoňa

Apríl 2017 / Prečítané 1054 krát

   Tradičným jarným koncertom sa 30. marca prihovorili pezinskej verejnosti žiaci ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku. Výber z najlepších žiakov školy, zaujímavý repertoár a dramaturgia boli zárukou kvalitného programu. Vďační Pezinčania odmenili interpretov dlhotrvajúcim potleskom.
Obrovskú radosť nám urobili naši violončelisti, ktorí 8. apríla reprezentovali našu ZUŠ E. Suchoňa na celoslovenskej súťaži „Mladý violončelista“ v Kežmarku. Každý jeden zo zúčastnených žiakov získal ocenenie. V 1. kategórii sa umiestnil na 2. mieste Richard Gašparovič, v 2. kategórii získala 3. miesto Ella Dočolomanská a pri neudelenom prvom mieste obsadila 2. priečku Hana Bereníková. V 5. kategórii si rozdelili zlato Kristián Mrva s Magdalénou Letzovou a v kategórii „komorná hra“ ho ako duet získali spoločne.
  Za týmto skvelým úspechom sa skrýva okrem nesporného talentu a usilovného cvičenia žiakov aj kvalitná, obetavá, dnes už môžeme povedať aj rokmi overená práca ich pedagogičky Mgr. Art. Magdalény Milčíkolvej a profesionálna klavírna spolupráca Zuzany Berenílkovej a Mgr. Kataríny Pokojnej. Srdečne ďakujeme a blahoželáme!
   Keďže violončelisti sú našou „výkladnou skrinkou“, reprezentovali našu ZUŠ aj na violončelovom koncerte na Konzervatóriu v Bratislave (22. marca) a spolu so sláčikovým triom – Tomáš Strečanský, Adam Bereník a Kristián Mrva aj na slávnostnom koncerte našej spriatelenej ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave 4. apríla.

   Talentové skúšky do všetkých odborov Základnej umeleckej školy Eugena Sucholňa sa uskutočnia v dňoch 30. a 31. mája v čase od 14.00 do 18.00 hod. v budove ZUŠ na ulici M. R. Štefánika č.9.

   Optimálny vek detí do tanečného a hudobného odboru je 6-7 rokov, do výtvarného a literárno-dramatického odboru 7-8 rokov. V prípade výraznejšieho talentu prijmeme aj staršie deti.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!, Zuzana Andelová

 


Ohodnoťte článok: