Žiaci recitovali seniorom z DSS a ZPS Hrnčiarska

Apríl 2017 / Prečítané 996 krát

   Dňa 28. marca 2017 sme pripravili pre našich seniorov v DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku podujatie venované recitácii – hovorenému slovu. Kultúrny program si pripravili naši obyvatelia a žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku pod vedením p. uč. Čermákovej a Kurucovej. Našich seniorov potešili pásmom pekne zarecitovaných básní a zaspievaných piesní.
   Na záver obyvateľka pani Mária Gavenčiaková zarecitovala báseň o drotárovi a prihovorila sa žiakom. Nasledovalo poďakovanie zúčastneným v programe nazvanom „Žiaci recitujú seniorom“. Žiaci obdarili našich seniorov krásnymi kvetmi a darčekmi. Na toto milé stretnutie budeme všetci dlho spomínať.

Dana Hreusová

 


Ohodnoťte článok: