Mestská polícia zadržala zlodeja pri čine

Apríl 2017 / Prečítané 1171 krát

   Dňa 14. apríla 2017 o 3.30 h hliadka mestskej polície Pezinok vykonávala hliadkovú službu, kedy počas presunu motorovým vozidlom po ulici Bernolákova spozoroval člen hliadky, ako sa na vozidle zaparkovanom na chodníku v križovatke ulíc 1. mája a Bernolákova v blízkosti prevádzky pohostinstva U Nováka rozsvietili brzdové svetlá. Z dôvodu preverenia situácie, čo sa vo vozidle deje, sa hliadka mestskej polície priblížila k uvedenému vozidlu.
   V tomto vozidle sa nachádzala neznáma osoba s kapucňou na hlave. Príslušníci mestskej polície po vystúpení z vozidla zistili, že na kontrolovanom vozidle je na ľavých dverách vodiča rozbité okno. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, hliadka mestskej polície vyzvala osobu, nachádzajúcu sa vo vozidle, aby z vozidla vystúpila. Nakoľko osoba na výzvy nereagovala a na podlahe vozidla sa nachádzal väčší kameň o rozmeroch cca 30 cm 30 cm a hmotnosti cca 10 kg, príslušníci mestskej polície osobu za použitia donucovacích prostriedkov (hmatov a chvatov) z vozidla vytiahli a obmedzili ju na osobnej slobode. Po obhliadke interiéru vozidla bolo zistené značné poškodenie palubnej dosky a že osoba sa pokúšala vozidlo naštartovať.
   O zistenej udalosti bolo bezodkladne stálou službou mestskej polície vyrozumené Obvodné oddelenie PZ v Pezinku. Po príchode hliadky OO PZ na miesto spáchania trestného činu bolo zistené, že páchateľom uvedenej protizákonnej činnosti je 21 ročný J.V., bytom z Pezinka. Následne sa hliadka mestskej polície skontaktovala s majiteľom poškodeného vozidla, ktorý sa k poškodenému vozidlu osobne dostavil. Hliadka OO PZ si na mieste prevzala páchateľa trestného činu krádeže vlámaním v štádiu pokusu a eskortovala ho za účelom ďalšieho konania vo veci na útvar OO PZ.

 

(MsP)

 


Ohodnoťte článok: