Dve výročia aj názov ulice

Apríl 2017 / Prečítané 1070 krát

   Pred sto rokmi 1. mája 1917 zomrel v Pezinku Július Žarnovický, evanjelický farár, národovec a publicista. Narodil sa 2. apríla 1853 v Lazoch pod Makytou. Študoval na gymnáziu v Revúcej, na evanjelickom lýceu v Bratislave a v nemeckom Heideberlgu. Od roku 1881 bol farárom v Pezinku. Jeho manželkou bola Božena – dcéra slávneho botanika a tiež evanjelického kňaza Jozefa Ľudovíta Holubyho žijúceho na dôchodku v našom meste. Práve v Pezinku sa Žarnovický prejavil ako obhajca práv Slovákov, keď vystúpil proti poštátneniu a pomaďarčeniu tunajšej školy. Publikoval tiež náboženskú poéziu a články viažuce sa národným a cirkevným otázkam a regionálnym dejinám.
   Július Žarnovický bol otcom evanjelického farára a publicistu Milan Žarnovického, ktorý sa narodil 25. 7 1887 v Pezinku. Od jeho narodenia teda čoskoro uplynie 130. rokov. Mladý Milan Žarnovický študoval na evanjelickom lýceu a teologickej akadémii v Bratislave a na univerzite v Halle. Popri štúdiu teológie absolvoval aj štúdium spevu. Od roku 1912 pôsobil ako kňaz v Pezinku a neskoršie v iných mestách, dlhšiu dobu dokonca aj ako vojenský kňaz a to v Čechách a na Ukrajine. Bol aj autorom divadelných hier, ktoré sa dokonca hrali aj v Slovenskom národnom divadle. Bol veľmi aktívny aj ako publicista a svoje články uverejňoval v mnohých slovenských periodikách. V roku 1927 bol jedným z delegátov slovenskej evanjelickej cirkvi na 1. Medzinárodnej ekumenickej konferencii vo švajčiarskom Laulsanne. Milan Žarnovický zomrel v Pezinku 11. apríla 1959.
   Rodina Žarnovických má v Pezinku dokonca aj ulicu, a to v severnej časti mesta, v zóne rodinných domov.

 

(r)


Ohodnoťte článok: