Ocenenie práce pedagógov

Apríl 2017 / Prečítané 1192 krát

   Pezinskí pedagógovia pri príležitosti osláv Dňa učiteľov dostali dňa 31. 3. 2017 od vedenia mesta darček v podobe predstavenia Divadla Andreja Bagara – Dámska šatňa. Na tradičnom stretnutí pedagógov s vedením mesta primátor Oliver Solga poďakoval všetkým pedagógom za ich náročnú prácu a ocenenie si prevzali nasledovní pedagógovia:

- Dis. art. Myriam Gažová - ZUŠ Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, Pezinok
- PaedDr. Ingrid Laláková - ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
- Mgr. Mária Wagingerová -ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok
- Mgr. Mária Žáková - ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
- Ing. Ivana Feketeová - ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok.
- Daniela Moravičová - MŠ Za hradbami 1, Pezinok

 

MsÚ – Školský úrad