Potešilo nás...

Apríl 2017 / Prečítané 1082 krát

   Dozorná rada Pezinskej mestskej spoločnosti minulý štvrtok prerokovala a zobrala na vedomie účtovnú závierku tejto spoločnosti. Prítomní skonštatovali, že sa na Poliklinike urobil zase veľký kus práce, v ostatnom čase najmä v „starej budove“, kde pribudlo nové sociálne zariadenie. Opäť sa potvrdilo, že získanie polikliniky od BSK bola správna cesta vedenia mesta
v prospech občanov, ktorí opakovane vyjadrujú svoju spokojnosť. Nie sú to však len občania, ale aj lekári, ktorí majú v budove svoje ambulancie. Naposledy sme si slová uznania prečítali v Pezinsku č. 12, kde pani doktorka Šimková napísala: „ je samozrejmé, že pacienti nebudú vyhľadávať ambulancie so špinavými stenami a sliepňajúcou žiarovkou. Chodila som do takých a vždy na mňa padala depresia. Hovorila som si, že tá moja musí byť plná svetla a pohody. Škoda, že ostatné priestory ešte tak nevyzerajú. Ale aby som bola spravodlivá, aj na poliklinike sa dejú výrazné zmeny. Maľujú sa chodby, boli vymenené okná. Postupne sa obnovujú napríklad záchody, čo je azda najlepšou vizitkou každého zdravotníckeho zariadenia. Vidieť, že Pezinku na poliklinike záleží. A to je výborné. Ľudia vidia, že mesto sa o nich stará, že sa to dá, že nie všetko ide do súkromných rúk veľkých finančných skupín.“ Dozorná rada skonštatovala, že sa toho za ostatné obdobie urobilo podstatne viac ako spomína pani doktorka. Vedeniu polikliniky i lekárom, ktorí si často na vlastné náklady rekonštruovali svoje ordinácie patrí vďaka nás všetkých.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: