Bohu na slávu - blížnemu na pomoc

Apríl 2017 / Prečítané 1183 krát

   Každoročné oslavy patróna hasičov svätého Floriána prvú májovú nedeľu sú v našom meste dostatočným dôvodom nielen na uvedomenie si poslania a významu profesionálnych hasičských a záchranných zborov ako aj dobrovoľných hasičských zborov, ale sú aj poďakovaním za obetavú a často nebezpečnú prácu v prospech ľudského i mestského spoločenstva. V Pezinku je to práve hasičská organizácia, ktorá je nielen historicky najstaršia, ale aj stále mimoriadne aktívna. Napriek tomu, že si v tomto roku nepripomíname žiadne okrúhle výročie založenia hasičského zboru, predsa len by som chcel týchto niekoľko riadkov venovať všetkým profesionálnym i dobrovoľným hasičom a zakladateľovi ich organizácie v Pezinku Franzovi von Meisslovi.
   Pred niekoľkými dňami sme boli spolu s riaditeľom Malokarpatského múzea Martinom Hrubalom na cintoríne v rakúskej dedinke Sierndorf položiť vence na hrob zakladateľa pezinského dobrovoľného hasičského zboru Franza von Meissla. Snažíme sa uctiť si tak pamiatku na človeka, ktorý 11. januára 1874 dal osobný impulz a vynaložil nemálo svojho úsilia a energie na založenie spoločenstva, ktorého hlavným mottom bolo heslo „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Dobrovoľný hasičský zbor po mnohé desaťročia napĺňal svojou činnosťou toto heslo nielen záchranou životov a majetku svojich spoluobčanov v prípade požiarov a iných mimoriadnych udalostí, ale bol aj inštitúciou kultúrnou, spoločenskou a športovou. Hudobné a divadelné predstavenia, ukážky techniky a verejné hasičské cvičenia, športové podujatia a mnohé iné aktivity boli tým, čo lákalo do radov hasičov mladých ľudí mnohých generácií po celé desaťročia. Hlavným dôvodom vstupu do tejto organizácie však bola snaha pomôcť iným v krízových situáciách, byť užitočným a odhodlaným pracovať nezištne v prospech iných. Okrem kresťanských a morálnych zásad ich viazal k ostatným spoluobčanom aj silný pocit lokálpatriotizmu. To, čo môžeme pokojne nazvať láskou k človeku, k ľuďom, k svojmu mestu. Stelesnením a príkladom toho všetkého bol aj Franz von Meissl, ktorého 180. výročie narodenia sme si v tichosti a skromne pripomenuli v minulom roku. Veľký muž a veľký vzor aj pre súčasnosť. Človek, ktorý sa venoval nielen svojmu lekárnickému povolaniu a hasičom, ale aj chudobným, sirotám a starým ľuďom. Preto by sme na neho nemali zabúdať. A to nielen v čase, keď si pripomíname sviatok všetkých hasičov a ich patróna sv. Floriána.

 

Oliver Solga