Spoločenská kronika

December 2016 / Prečítané 1506 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Hana Šveltová  27.10.
Maximilán Taraba  31.10.
Stanislav Vilém  2.11.
Vanesa Luptáková  3.11.
Katarína Mosoriaková  10.11.
Matej Bogyai  13.11.
Kristina Mihočková  13.11.
Dorothy Genčová  14.11.
Andreas Kilhof  16.11.
Samuel Virdzek  17.11.
Marko Vozár  18.11.
Matúš Borbuliak  19.11.
Gregor Šrobár  28.11.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Boris Achberger Andrea Cigáňová
Juraj Hodál Lucia Belková
Pavol Šiška Veronika Valosová
Peter Wittgrúber Zuzana Sandtnerová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Terézia Hržičova 86 r.
Jozefína Lackovičová 93 r.
Rudol Prešinský 90 r.
Bohuslav Bula 75 r.
Milan Vizváry 63 r.
Marta Jurikovičová 68 r.
Pavol Valent 62 r.
Ing. Anna Markovičová 69 r.
Mária Štureková 54 r.
Júlia Vicenová 96 r.
Štefan Kelečín 77 r.
Marta Hlavačková 71 r.
Irena Hollanová 91 r.
Jozef Kostka 74 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Júlia Slezová

1.12.

Emília Kopálová

1.12.

Irena Kopecká

1.12.

Pavel Stacho

9.12.

Mária Untermajerová

9.12.

Vladimír Ješko

10.12.

Ján Kotes

11.12.

Viera Dvoranová

16.12.

Eva Feketová

19.12.

Ján Marikovič

21.12.

JUDr. Štefan Noskovič

21.12.

Jozef Pečiva

22.12.

Anna Hološková

24.12.

Aurélia Čapčeková

25.12.

Ľudmila Klimentová

28.12.


75-roční

Elena Zimková

1.12.

František Malovec

3.12.

Helena Strezenická

5.12.

Štefánia Mandová

11.12.

Karol Štellár

12.12.

Anna Valachovičová

14.12.

Jozef Kostka

15.12.

Ing. Ivan Grič

24.12.

Oľga Demovičová

25.12.

Štefánia Kormanová

26.12.


80-roční

Mária Šindlerová

3.12.

Marta Guštafíková

4.12.

Štefánia Andelová

6.12.

Mária Némethová

11.12.

Eva Hyrossová

15.12.

Júlia Juráková

21.12.

Ing. Vladimír Gottschall

24.12.

Mária Bilová

26.12.


85-roční

Alica Andóová

3.12.

Jozef Hanúsek

7.12.

Ing.Ernest Valentovič,Csc.

8.12.

Stanislav Kulička

16.12.

Emília Ifčicová

20.12.

Genoféfa Ježiková

20.12.

Ing. Anton Urban

23.12.


90-roční

Jozef Šmahovský

15.12.

Viktória Melišíková

7.12.

Veronika Horváthová

12.12.

Mária Vlková

27.12.


92-ročná

Julia Majbová

 19.12.


93-ročná

Anna Maťašovská

 18.12.


96-ročný

Ján Péter

 4.12.


Ohodnoťte článok: