Nová hasičská publikácia CTIF

December 2016 / Prečítané 952 krát

   Na pravidelnom rokovaní Komisie histórie hasičstva a požiarnej ochrany CTIF za rok 2016, ktorá sa uskutočnila v Metodickom centre Združenia hasičov Čiech, Moravy a Sliezska v priestoroch zámku Přibyslav, bola predstavená nová publikácia CTIF za rok 2016.
   Je to publikácia kolektívu autorov-hasičov, ktorí sa venujú histórii hasičstva a požiarnej ochrany v jednotlivých členských krajinách CTIF. Jej téma bola Motorizácia hasičských zborov v členských krajinách CTIF. Členovia komisie histórie CTIF, kde má každá členská krajina jedného stáleho zástupcu a tiež členovia Medzinárodného pracovného združenia hasičov-historikov spracovali jednotlivé príspevky za svoju krajinu. Tému Motorizácia hasičských zborov na Slovensku spracoval za slovenských hasičov vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec, ktorý je ako člen komisie histórie DPO SR zástupcom Slovenska v komisii histórie CTIF, kde pracuje už vyše 10 rokov.
   Niekoľko sto stranová publikácia na kvalitnom papieri je tradične vydaná v nemeckom jazyku s krátkym anglickým rezumé pri každom príspevku. V ostatných 4 rokoch bolo CTIF schválené, že každý autor z inojazyčnej krajiny môže spracovať tiež krátke rezumé vo svojom rodnom jazyku.
   CTIF oceňuje aktívnu prácu autorov jedine morálnym ocenením, pri ktorom udeľuje osobitné diplomy. V tomto roku ocenila CTIF za 10 spracovaných príspevkov zástupcom z Nemecka a Slovenska. Počas slávnostného galavečera prevzal Peter Ronec za 10 ročnú prácu diplom Za mimoriadne zásluhy z rúk spolupredsedov I. Valentiniho z Rakúska a S. Bártu z Česka. Táto publikácia sa každoročne rozosiela do všetkých členských krajín CTIF a je určená predovšetkým ako odborná publikácia pre jednotlivé národné zväzy hasičov.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: