Policajt alias Mikuláš, Čert a Anjel

December 2016 / Prečítané 1196 krát

   Dňa 6. decembra 2016, už deviaty raz, organizovala Mestská polícia Pezinok mikulášsku akciu v Pezinku. Uvedenú akciu začala mestská polícia realizovať v roku 2007 ako doplnkovú aktivitu k projektu „Poznaním k hodnotnému životu“. Jej cieľom je vytvoriť s deťmi a ostatnými občanmi pozitívne vzťahy. Aby mestská políciá nebola vnímaná len ako represívny poriadkový orgán mesta, zriadený na vyberanie pokút. Súčasne má akcia aj charitatívny cieľ. Deti ale aj dospelí počas zábavného programu dostávajú okrem požehnania od svätého Mikuláša aj sladké darčeky od anjela. Rozprávkový čert plní preventívnu výchovnú činnosť aj v inej ako policajnej uniforme.
   Divákmi sú deti základnej školy Na bielenisku, deti z Cirkevnej materskej školy svätého Jozefa, deti z materskej školy Za hradbami, žiaci Spojenej školy, starí ľudia z domu sociálnych služieb pre seniorov, deti a dospelí z domu sociálnych služieb Hestia, ale aj náhodne stretnutí občania a zamestnanci mestského úradu. Ročne obdaríme počas tejto akcie viac ako 1000 detí a dospelých.
   Touto cestou by sa Mestská polícia Pezinok chcela poďakovať riaditeľovi OC Tesco pánu Radovanovi Hrabárikovi. Sladkosti, ktoré Mestskej polícii poskytol, boli na Mikuláša príjemným potešením nielen pre deti, ale aj seniorov a ostatných občanov Pezinka.

 

st. inšp. Lucia Korytárová, koordinátorka prevencie kriminality mestskej polície Pezinok

 


Ohodnoťte článok: