Pezinok spieva - speivajte s nami

December 2016 / Prečítané 1210 krát

   V nedeľu 20. novembra 2016 sa v Kultúrnom centre v Pezinku uskutočnil XVIII. ročník speváckej súťaže Pezinok spieva – spievajte s nami. Súťaž pripravila Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku v spolupráci s Mestským úradom Pezinok, Kultúrnym centrom Pezinok a za finančnej podpory Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Bratislave.
   Súťaže sa zúčastnilo 29 súťažiacich. Súťaž nebola vekovo a ani žánrovo obmedzená. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch skupín podľa veku. Ich výkony posudzovala päťčlenná porota.
   Víťazom prvej skupiny sa stala Eliška Strapáková, ktorá spievala pesničku Hallejujah. V 2. skupine prvé miesto obsadila Karolína Miklovičová s piesňami Od Oravy dážď ide a Oddám še, neoddám. V tretej skupine zvíťazila pani Martina Gašparovičová. Vo štvrtej skupine zvíťazili manželia Janka a Miloš Dekánkovi, druhá skončila pani Eva Mináriková a tretí bol pán Františiek Noskovič. Pri zapisovaní do výsledkovej listiny došlo k zámene tretieho a prvého miesta, a tak bol omylom vyhlásený za víťaza pán František Noskovič. Za vzniknutý omyl sa Výbor ZO ÚŽS v Pezinku ospravedlňuje manželom Dekánkovým ako i pánovi Noskovičovi. Cenu primátora mesta Pezinok získala Michaela Štefíková. Výborné výkony podali všetci súťažiaci, porota mala ťažkú úlohu určiť najlepších.
   Pred súťažou i na jej záver vystúpil Spevokol evanjelického cirkevného zboru Pezinok STA-FÍDES pod vedením pani Aleny Nagyovej. V prestávkach vystúpili tanečníci skupiny Sunny Dance pod vedením pani Bronislavy Jurášovej.
  Súťaž mala vysokú úroveň vďaka výborným výkonom účinkujúcich ale aj podpore, ktorú pri jej príprave a priebehu poskytol najmä primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga formou finančnej pomoci a vecnými darmi a riaditeľka Kultúrneho centra Pezinok Ing. Ingrid Noskovičová organizačnou a personálnou podporou.
   ZO ÚŽS chce pokračovať v tradícii a v roku 2017 zorganizuje už XIX. ročník súťaže Pezinok spieva – spievajte s nami.

 

PaedDr. Elena Matuská, Predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku