Doporučenia hasičov: Čo robiť v prípade požiaru?

December 2016 / Prečítané 908 krát

   Všetko závisí od okolností. Ak požiar vypukol v byte a nie je možné ho uhasiť, treba odtiaľ rýchlo ujsť, no nie zase bezhlavo. Urobte pri opúšťaní bytu ohňu prekážky. Pozatvárajte za sebou pri odchode dvere, i vchodové, ale nechajte v nich kľúč. Pomôžete hasičom – nemusia ich násilne vylomiť – zničiť.

1. Ak je to možné, uhaste požiar vlastnými silami. Ak to nie je vo vašich silách telefonicky volajte hasičov na tiesňovú linku150 alebo 112! (158 – Polícia, 155 - Zdravotná záchranná služba)
2. Opusťte priestor a budovu ohrozenú požiarom a dymom po únikových cestách. Nevstupujte do zadymených priestorov, na zadymené schodisko. Ostaňte v priestore, ktorý je nezadymený.
3. Keď sa vám nepodarí evakuovať, uzavrite sa v miestnosti čo najďalej od ohniska požiaru.
4. Zachovajte kľud. Skúste opatrne kľučku na dverách miestnosti, v ktorej predpokladáte požiar. Pokiaľ je horúca, dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich utesnite najlepšie namočeným uterákom, závesom a pod. Ak sa dá, oblepte ich lepiacou páskou.
5. Upozornite na seba – najlepšie volaním či mávaním z okna, ale aj vyvesením plachty alebo časti odevu z okna. Upozorníte tak na seba hasičov i v prípade, že stratíte hlas alebo vedomie.
6. Pri pohybe v zadymenej miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore.
7. Dýchajte cez improvizované rúško (napr. namočená vreckovka).
8. V prípade silného zadymenia si ľahnite na zem a kryte si ústa rúškom, pričom sa snažte kľudne dýchať. Nadýchanie splodín horenia je životu nebezpečné. Po troch až štyroch vdychoch človek upadá do bezvedomia.
9. V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu alebo pod posteľ.
10. Hasiči vždy dorazia k požiaru za par minút, takže nezúfajte, pomoc príde čo najskôr.

   Požiare v bytoch a bytových domoch tvoria rozsiahlu časť štatisticky evidovaných požiarov. Väčšina nebezpečných udalostí vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti občanov a nedodržiavaním základných zásad protipožiarnej bezpečnosti, pričom škody na životoch a majetku občanov stále rastú. Prajeme vám aby ste tieto informácie nikdy v živote nepotrebovali a nech prispejú k spokojnému bývaniu v domoch, bytoch a bytových domoch bez požiarov.

 

riaditeľ OR HaZZ v Pezinku, plk. Ing. Emil Moťovský,
 


Ohodnoťte článok: