Želajme si poznanie a slobodu. S nimi príde aj pokoj

December 2016 / Prečítané 915 krát
    Vianoce nám prinášajú chvíle, keď máme možnosť zamyslieť sa, sformulovať vo svojom srdci želania a očakávania spojené s príchodom nového roka. O svoje vianočné i novoročné želania a vinše sa s nami podelili pezinskí duchovní aj viacero osobností nášho mesta.
Ján Ragula, katolícky farár v Pezinku
  
Všetkým Pezinčanom zo srdca prajem, na Božiu milosť bohaté vianočné sviatky a celý rok život v pokoji a láske.
Miroslav Mika, katolícky farár v Grinave
   Nech sú pre vás vianočné sviatky požehnaným zastavením, aby ste načerpali veľa radosti do života a silu prekonať všetky prekážky, ktoré vám nastávajúci rok prinesie do cesty.
Požehnané a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok všetkým pezinčanom praje a pri jasličkách vyprosuje Miroslav Mika farár z Grinavy.
Vladimír Kmošena, evanjelický farár v Pezinku
   Opodstatnene Vianociam patrí prívlastok najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Niet divu, veď samotná skutočnosť narodenia dieťatka je dôvodom veľkej radosti a o to viac, že sa narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Tak nám to hovorí anjelské posolstvo v Lukášovom evanjeliu: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. “ (Lk 2,10)
   V tomto anjelskom posolstve je vyjadrená veľkosť a význam Vianoc. O vonkajšiu krásu tohto sviatku sa pričinili ľudia: pekne ozdobené stromčeky, bohato prestretý stôl, darčeky – žiaľ v mnohých rodinách len „pozlátko“ tvorí Vianoce. V evanjeliovej správe sotva vidieť takúto krásu, veď malé bezbranné dieťa sa ocitlo na okraji ľudskej spoločnosti v biednej maštaľke. Takže ide tu o hlbší zmysel, ako len o vonkajšiu krásu.
   Učiniť radosť všetkému ľudu, na to je trblietavé „pozlátko“ prikrátke. Vzácny Boží dar, Kristus – Spasiteľ – Záchranca, prišiel k nám. Božia záchrana je teda nablízku. Ježiš pre nás nie je bezbranné dieťa, ale ten, ktorému bola daná moc zachrániť nás od smrti večnej a moci diabolskej. Hľadajme Ho preto ako Záchrancu, veď v evanjeliách máme zasľúbené: „Kto hľadá, nájde“ (Mt 7,7-8)
   Trojjediný Pán Boh nech žehná, ochraňuje a sprevádza Vás, Vaše rodiny, všetkých ľudí dobrej vôle. Buďme s Ním všetci spojení vierou a láskou tu na zemi a raz aj vo večnosti, keď „Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je“ (1J 3, 2).
Róbert Mišových, evanjelický farár v Grinave
   Vážení spoluobčania, milí Pezinčania! „Vinšujem vám tieto slávne sviatky, Krista Pána narodenie, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného Božieho požehnania a po smrti kráľovstva Božieho obsiahnutie.“ Takto si priali naši predkovia a je v tom veľká múdrosť. Lebo čo najviac potrebujeme a po čom túžime, sú práve tieto tri hodnoty: zdravie, životné šťastie a Božie požehnanie.
   Kristus, Záchranca od Boha, vstúpil do našich dejín, aby nám daroval skutočné zdravie aj skutočné šťastie a mnoho Božieho požehnania.
   Prajem vám, aby ste počas týchto sviatkov pocítili uzdravujúcu Božiu ruku vo vašich telesných trápeniach, duševných bôľoch ale aj v narušených vzťahoch. Lebo žijeme v zlom svete. Ľudia sú voči sebe často zlí. Ale Boh je dobrý a mocný. Prajem vám, aby ste počas nastávajúcich sviatkov, ale aj neskôr, našli takú dôveru v Pána Boha a takú odvahu, ako Jozef a Mária, ktorí prijali medzi seba Božie dieťa a aj skrze týchto dvoch jednoduchých a skromných ľudí prišlo do sveta mnoho, mnoho dobrého.
Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea v Pezinku
   Všetkým prajem pokojné sviatky plné pohody, lásky a dobrej nálady. Nech nás neopúšťajú ani v každodennosti nového roka. Prajem nám v novom roku veľa dôvodov a príležitostí na radosť, spokojnosť a úsmev. Prajem nám nachádzať si čas a chuť a priestor na vzájomné načúvanie, porozumenie, empatiu. Prajem nám dobrý rok.
Peter Konečný, básnik, hudobník
   Rok 2016 bol pre mňa rokom zmien. Zmien v Európe, vo svete a na Slovensku... Nie som si momentálne istý, či budem mať kde žiť a pomaly ani neviem, či budem mať kam utiecť. V takej chvíli zostáva človeku len „bojovať “ tam, kde je. Cítim, že svet spravil obrovský krok k akceptácii intolerancie. O to viac ma tešia jednotlivci ako Janko Benčík, prezident, moja úžasná priateľka a všetci ľudia, ktorí si zo škôlky pamätajú, čo je dobro a čo zlo. Prajem všetkým ľuďom, aby našli v sebe to dobro, aby mu uverili a aby bolo jediným vodítkom pri rozhodovaní v zásadných otázkach. Prajem tejto krajine aby našla cestu nie len pre seba, ale aby ju ukázala svetu. Ja verím, že na to máme.
 Jirko Vitáloš, zakladateľ neziskovej organizácie Barbora, organizátor Permoníka
   Každý rok je dôležitý a každý naplno prežitý deň má význam. Aj v tomto roku som mal pocit, že už nestojím na štartovacej čiare, ale opak je pravdou, opäť stojím a som pripravený pustiť sa do projektov života. A do nového roka? V Strugackého Stalkerovi bola zlatá guľa, čo plnila želania. Od detstva mi ostalo prianie „Šťastie pre všetkých“. Pridal by som ešte trocha rozumu a odvahy žiť slobodný život.
René Bílik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, poslanec BSK
   Dalo by sa povedať, že to bol obyčajný slovenský rok, keby sa mi viac, než kedykoľvek predtým, nepripomenula ľudská konečnosť. Hneď na začiatku roka zomrel v Trnave môj kolega a výborný kamarát a takmer na konci roka druhý z kamarátov, tentoraz Pezinčan. Z tohto uhla pohľadu budem na rok 2016 spomínať ako na výnimočný. Na vyváženie smútku mám dve vnučky, pohodu a zatiaľ aj zdravie v rodine a celkom dobre sa darí aj fakulte, na ktorej pracujem. Z toho mám radosť, podobne ako z pestrej ponuky kníh, na ktoré sa teším tým viac, čím bližšie sú sviatočné dni, ktoré sa už ohlasujú.
   Aj na pozadí toho, čo som napísal v odpovedi na prvú otázku, želám všetkým i sebe zdravie a v jeho rámcoch aj zdravý úsudok (teda zdravý rozum). Budeme ho (to zdravie i rozum) potrebovať, pretože chorľavieme a narastajúca hlúposť, agresivita, strata pamäti i strata elementárnych zábran či základnej slušnosti signalizujú, že schopnosť rozmýšľať, kriticky zhodnocovať a na tomto základe sa potom rozhodovať a slušne správať, je radikálne narušená.
Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku
Čo ma potešilo: v pracovnom živote viacero maličkostí, ktoré však spolu tvoria jeden celok. Po prvýkrát za dobu existencie múzea sa nám podarilo zriadiť infomiestnosť, resp. recepciu, kde si návštevník môže zakúpiť suveníry či vstupenky. Teší ma vybudovanie otvorenej pergoly na dvore či zavedenie nového zážitkového degustačného programu. Podarilo sa nám konzervovať takmer kompletnú najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe a vykonali sme prvýkrát archeologický výskum v rodnom dome Jána Kupeckého. Koncom roka sme otvorili výstavu surrealistov na čele so Salvadorom Dalím, čo je významná kultúrna vec pre celý región. Rok 2016 bol pre mňa dôležitým a nezabudnem naň len tak ľahko aj preto, že od jari múzeum spravuje dve nové pobočky, Synagógu v Senci a kaštieľ v Malinove, kým rodný dom Jána Kupeckého prešiel do správy mesta Pezinok. Inak by som ho charakterizoval rokom stavebných rekonštrukcií či projektových príprav. Podarilo sa stabilizovať a posilniť personálne aj ľudsky kolektív múzea, čo je vždy nesmierne dôležité, avšak aj náročné. Touto cestou chcem poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom. Aj vďaka ich pomoci si myslím, že múzeum smeruje správnym smerom. Čitateľom by som zaželal na Vianoce, aby ich prežili v kruhu milovaných osôb. Nech pre nich sviatky neznamenajú len dary, dobré jedlo a pozeranie rozprávok, ale vzájomnosť. V Novom roku nech majú vnútorný pokoj, pohodu a múdrosť. Tá je dôležitá, pretože spoločnosť, resp. ľudia bez poznania sú ľahko manipulovateľní a náchylní veriť rôznym lacným a extrémnym riešeniam.
 Richard „Soso“ Molnár, kníhupec
  
Rok 2016 bol pre mňa a moju rodinu rokom zmeny, nakoľko sme sa presťahovali do Modry. Počas roku ma tešilo, že k nám do Artfora prichádzali stále noví zákazníci a s kapelou Brajgel sme natočili náš debutový videoklip. Do nového roku 2017 by som všetkým zaželal čo najviac osvietených momentov, radosti, zdravia a úspechov.
Veronika Šikulová, spisovateľka
  
Poteší ma každý rok, keď vyjdú dobré knižky. Tento rok ma potešili novinky z vydavateľstva Absynt. Čitateľom aj sama sebe želám pokojné Vianoce a pod stromčekom dobré knižky. Nech sa ľuďom podarí stretnúť, aby sa medzi nimi narodil Ježiško.
 
(kam)
 

Ohodnoťte článok: