Na slovíčko, pán primátor

December 2016 / Prečítané 865 krát

l Pán primátor, vyzerá to tak, že mesto dosiahlo pred Vianocami tri cenné úspechy. Vy ste ich nazvali „vianočné darčeky“. Podrobnejšie o nich píšeme na inom mieste. Predsa sa však chceme spýtať na vašu reakciu po schválení územného plánu, rozpočtu mesta na rok 2017 a oznámení úspešného umiestnenia mesta Pezinok v hodnotení mesta Transparency International.
   Považujem to tak trochu naozaj za „darčeky“. V prvom rade Pezinčanom a až potom vedeniu mesta či mne osobne, hoci najmä v prípade územného plánu som vynaložil enormné úsilie, aby sme boli úspešní. Kto nezažil takýto niekoľkoročný zložitý proces, nikdy nepochopí, aký to bol boj a čo všetko sme museli riešiť, ale aj „prehryznúť “ od štátnych orgánov.
   Teraz urobíme všetko pre to, aby sa občania s územným plánom podrobne oboznámili, aby videli, čo pozitívne prinesie celému mestu. A hlavne, aby neverili obvyklým travičom studní, mizerákom a špekulantom, ktorí už dnes tvrdia, že územný plán prinesie enormnú výstavbu v meste, dvojnásobné zvyšovanie počtu obyvateľov a podobné nezmysly. Nie je to pravda. Práve naopak, nový územný plán garantuje, že Pezinok nebude v budúcnosti enormne a disproporčne narastať.
   Pripravujeme aj verejnú prezentáciu nového územného plánu pre odbornú verejnosť i občanov, kde chceme informovať o východiskách a koncepciách ďalšieho rozvoja mesta. Výstavba veľkých bytových komplexov sa v Pezinku v podstate skončila. Pre výstavbu rodinných domov do budúcnosti zostali z väčších projektov len cajlanské Záhumenice, ktorých pozemky vlastnia Pezinčania. Pri výstavbe pôjde viac o kvalitu ako o množstvo bytových jednotiek.
   Dovolím si tvrdiť, že mnohí, ktorí kritizujú nový územný plán, tak robia v mene developerov, ktorí stáli a stoja v pozadí ich kampaní a zle maskovaných aktivít, z ktorých by mala osoh len úzka skupina podnikateľov v stavebníctve.
   A čo sa týka poslancov – odporcov schválenia územného plánu je pre mňa nepochopiteľné, že v júni za výzvu adresovanú štátnym orgánom hlasovali všetci prítomní poslanci a teraz, keď sme konečne dostali všetky pozitívne stanoviská a dlho očakávaný § 25, boli niektorí poslanci proti. Veď v novom územnom pláne je napríklad aj zákaz skládok odpadu a vôbec aktivít, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie a obyvateľov mesta. Preto nechápem, že nehlasovali za nový územný plán a vymýšľali si rôzne pofidérne dôvody, prečo tak nemôžu urobiť. Na začiatku bola problémom jedna veta (či skôr konštatovanie právneho stavu), ktorú keď sme vypustili, hneď si našli nové pseudoargumenty, prečo nemôžu územný plán podporiť. Považujem to z ich strany za zle zahrané divadlo.
   Za vrchol trápnosti považujem, keď mladý poslanec, zhodou okolností vzdelaním architekt, na chodbe údajne urážal šesťdesiatročného kolegu, zhotoviteľa viac ako tridsiatich územných plánov (okrem iného aj Bratislavy) a utrúsi, že sa môže hanbiť za pezinský územný plán. To nepotrebuje komentár!
   Čo sa týka rozpočtu mesta, som rád, že ho podporila aj časť „opozície“. Rozpočet je dobrý a zakladá predpoklady pre rast mesta a hlavne trvalo udržateľný rozvoj. Samozrejme ma mrzí, že ani na budúci rok nedokážeme urobiť všetko, čo by občania chceli a čo by si aj zaslúžili, no tak ako vo všetkých slovenských mestách, ani v Pezinku nie je nadbytok financií na cesty, chodníky alebo šport či cykloturistiku. Celé roky dobre hospodárime a vďaka tomu môžeme postupne spraviť, čo treba. Odmietam preto tvrdenie, že pre občanov robíme málo. Treba sa pozrieť okolo seba a porovnávať porovnateľné mestá. A byť hrdý na to, ako sa Pezinku darí. Často to konštatujú skôr ľudia z vonku ako domáci.
   Fakt, že Pezinok patrí dlhodobo medzi najlepšie hodnotené mestá na Slovensku v takmer akejkoľvek oblasti, ilustruje aj spomenuté aktuálne hodnotenie Transparency International. Za dva roky sme sa vypracovali z 26. na 10. miesto. To považujem za veľký úspech. Určite väčší, ako keď sme dva roky nazad v internetovom hlasovaní skončili na popredných miestach v súťaži o najkrajšie mesto, keďže v tomto prípade ide o rebríček zostavovaný nezávislými odborníkmi.
Niekto si možno ešte spomenie, že nám pred voľbami pred dvoma rokmi členovia Srdca Pezinka dávali za vzor Nové Mesto nad Váhom, ktoré dnes skončilo na 86. (!) mieste. Teraz sa ukázalo, kde je kvalita a kto komu môže slúžiť za vzor. Na ostatnom zastupiteľstve ich poslanec veľmi kriticky čítal, čo všetko v Pezinku nie je, čo nám chýba a čo sme neurobili. Poslanec MUDr. Pátek mu odpovedal, že sa mu čuduje, ako v takom, podľa kritika „strašnom“ meste môže vôbec žiť.
   Samozrejme, k ideálnemu stavu budeme mať vždy ešte kus a každý má právo na vlastný názor a aj na konštruktívnu kritiku. Lenže paradoxom je, že naše mesto často kritizujú ľudia, ktorí pre jeho rozvoj nič neurobili, len sa odrazu bijú do hrude, akí sú Pezinčania a koľko rokov tu žijú. Ja osobne si vážim každého občana: toho, ktorý tu žije celý život, ako aj tohto, ktorý si Pezinok vybral za svoj domov len nedávno. Nemôžem si však vážiť niekoho, komu ide len o deštrukciu cudzej snahy, poctivej práce a dobrých medziľudských vzťahov.
   Spomínaní „kritici“ nechcú pripustiť, že to enormné množstvo najmä mladých rodín sa v ostatných rokoch do Pezinka prisťahovalo práve preto, že Pezinok ponúka to, čo iné mestá pri Bratislave neponúkajú. Nech skúsia porozmýšľať, čo to je. Držím im palce, aby na to prišli.

l Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený prenájom pozemku pred zámkom investorovi, ktorý tam chce vybudovať a udržiavať historickú záhradu a na časti pozemkov aj parkovacie miesta. Nie všetci boli za...
   V prvom rade ma ako Pezinčana teší, že pezinský zámok už viac nechátra. Jeho rekonštrukcia napreduje rýchlym tempom a som rád, že investor sa rozhodol revitalizovať aj jeho okolie, hoci nemusí. Mesto mu v tomto snažení iba vyšlo v ústrety. Za návrh hlasovalo dovedna 17 poslancov, medzi nimi aj traja poslanci za Srdce Pezinka (J. Mikláš, K. Štrbová, R. Šmahovský), čo podľa mňa svedčí o pomerne širokej zhode naprieč zastupiteľstvom. Mimochodom, len jediný poslanec hlasoval proti.
   Aj keď nepodložené špekulácie na internete a sociálnych sieťach mali za cieľ spustiť vlnu hystérie, pri osobných stretnutiach sa, naopak, stretávam s prevažne pozitívnymi reakciami spoluobčanov, ktorým je jasné, že súkromný investor sa podujal vybudovať na vlastné náklady dielo, ktoré bude slúžiť všetkým Pezinčanom. Navyše, ani návštevníci parku a Centra voľného času neprídu o možnosť parkovať v tejto lokalite. Naopak, chceme realizovať také opatrenia, aby si vždy našli miesto. Problém môžu mať len tí, ktorí dnes tzv. predpark využívajú, aby sa vyhli plateniu parkovného a auto tam nechávajú aj celý deň.
   O tom, ako zlomyseľné výplody zopár demagógov dokážu traumatizovať občanov, svedčí aj prípad seniora, ktorý po hlasovaní obvinil poslancov, že chcú sprivatizovať park. Bolo mi ho ľúto a napriek tónu, ktorý zvolil, som ho pozval na osobné stretnutie, kde som mu vysvetlil o čo v tomto bode rokovania išlo. Určite nie o privatizáciu a ani nič, čo by nebolo v najlepšom záujme občanov Pezinka. Verím, že v januári sa aj v Pezinčanovi nájde dosť miesta, aby jeho čitatelia mali možnosť vidieť vizualizáciu projektu a dozvedeli sa o zmluvných podmienkach, ktoré zastupiteľstvo nedávno schválilo.

l V mnohých iných mestách oslavujú príchod Nového roka už o polnoci, v Pezinku o hodinu neskôr. Prečo?
  
Je to tradícia, ktorú ctil už môj predchodca. O polnoci si tak každý môže zaželať všetko
dobré v kruhu rodiny, či priateľov. O jednej sa potom stretávame ako občania, ktorých spája, že sa poznajú a náležia k rovnakému mestskému spoločenstvu. Oslavujeme príchod nového roka i vznik samostatného štátu.
   Príchod nového roka je predovšetkým časom zábavy a radosti, no chcel by som pri tejto príležitosti vyzvať Pezinčanov aj k ohľaduplnosti, aby sme si každý užili koniec roka 2016 a začiatok roka 2017 po svojom, no všetci, pokiaľ možno, s dobrou náladou a úsmevom.

 


Ohodnoťte článok: