Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia

December 2016 / Prečítané 879 krát

   Poruchy verejného osvetlenia je možné nahlásiť na Mestský úrad – oddelenie výstavby a životného prostredia (tel.: 033/ 6901501) alebo firme Petmas s.r.o. vykonávajúcej údržbu verejného osvetlenia (tel.: 033/6404428). Opravy sa vykonávajú počas pracovného dňa – nie po pracovnej dobe a počas voľných dní. Vzhľadom na to, že je vždy potrebné zajednať plošinu, opravy sa vykonávajú tak, aby sa odstránilo naraz viac porúch. Preto niekedy nie je možné zabezpečiť okamžité odstránenie poruchy.

 

(OM – odd. výstavby a ŽP)

 


Ohodnoťte článok: