Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

December 2016 / Prečítané 878 krát

   dovoľte, aby som vám všetkým, vašim rodinám, priateľom a známym zaželal šťastné, pokojné a radostné vianočné sviatky.
   Tak ako my dostávame darčeky a obdarúvame na Štedrý večer svojich najbližších, tak sa trošku nadnesene dá povedať, že aj naše mesto dostalo už v predstihu pred pár dňami vianočný darček. Nie jeden, ale hneď tri.
Tým prvým je schválenie dôležitého dokumentu - územného plánu mesta, podľa ktorého sa bude riadiť výstavba a rozvoj mesta Pezinok v najbližších rokoch. Druhým je schválenie rozpočtu na rok 2017, ktorý má veľký význam pre konkrétne využitie finančných prostriedkov v prospech občanov nášho mesta.
   Tým tretím darčekom je vyhodnotenie transparentnosti a fungovania samosprávy. V tomto hodnotení sme skončili na veľmi peknom desiatom mieste. V priebehu dvoch rokov sme sa do prvej desiatky dostali z dvadsiateho šiesteho miesta.
   Niekto sa možno spýta, akú majú tieto darčeky hodnotu. Som presvedčený, že veľkú. K tým prvým dvom sme sa totiž dopracovali vlastnými silami. Ten tretí máme od významnej inštitúcie, ktorá dlhodobo objektívne skúma a vyhodnocuje všetky mestá a kraje na Slovensku, a to podľa desiatok kritérií.
   Želám vám všetkým, milí spoluobčania, aby ste aj vy dostali pod stromček minimálne tri darčeky. Také, na ktoré ste prispeli vlastným úsilím, umom a pracovitosťou a aj také, ktoré vám darujú vaši najbližší ako prejav svojej lásky, vďačnosti a spolupatričnosti.
   Šťastné a veselé Vianoce, milí spoluobčania, a v roku 2017 veľa zdravia, energie a úspechov.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: