Slávnostná promócia ATV

Jún 2016 / Prečítané 1608 krát

   V stredu 25.mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry konali promócie seniorov-absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 70 seniorov zo štyroch študijných odborov: anglický jazyk, počítače, výtvarná figurálna tvorba a tréning pamäti a vitality.
   Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov, ktorí pochádzajú nielen z Pezinka, ale z celého regiónu, zúčastnili rodinní príslušníci a lektori študijných odborov Ing. Alena Ditri, akad. mal. Júlia Piačková, PhDr. Katarína Benciová. Na úvod zaznela pezinská hymna „ Aká si mi krásna“, ktorej autorom je slávny pezinský rodák Eugen Suchoň.
   Koordinátorka Akadémie tretieho veku v Pezinku Andrea Pikusová privítala na podujatí primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, viceprimátora Ing. Miloša Andela a čestných hostí: viceprezidentku asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku PhDr. Nadeždu Hrapkovú, Prof. René Bílika a PaedDr. Ľubomíra Pajtinku.
   Slávnostný príhovor predniesol primátor Mgr. Oliver Solga. Celému zhromaždeniu sa srdečne a milými slovami prihovorila PhDr.Nadežda Hrapková, ktorá absolventom zablahoželala k úspešnému ukončeniu štúdia. Zástupcovia jednotlivých študijných odborov sa poďakovali svojim lektorkám za odborný prístup a odovzdali im kytice kvetov.
   Stalo sa tradíciou promócií pezinskej akadémie obdarovať najstaršieho absolventa. V tomto školskom roku si kyticu kvetov odniesla najstaršia študentka, 83-ročná Pezinčanka Mária Múčková, ktorá navštevovala študijný odbor tréning pamäti a vitality. Slávnostný akt promócie ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur.
   V školskom roku 2016/ 2017 sa plánujú otvoriť pre prvý ročník tieto študijné odbory: Hudba stáročí – lektor Mgr. Milan Moravčík, Výtvarné techniky a koláž – lektor Branislav Manák, Ľudová kultúra nášho regiónu – lektorka PhDr. Danka Kopálová, Arteterapia – lektorky PhDr.Oľga Kmeťová – Stajková a Mária Hanúsková, Počítače a fotografia-lektorka RNDr. Elena Soboličová.
   V súčasnosti sa podľa záujmu zisťujú možnosti otvorenia nových študijných odborov . Kto má záujem o uvedené študijné odbory, treba sa prihlásiť na MsÚ v Pezinku, prízemie č. dverí 21 v dňoch 14. 7. do 29. 7. 2016 v čase od 13.00 - 16.00 hod., kde sa zároveň vypíše prihláška. Kontakt: tel. č. 033/ 6901127
, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk 

 

(AP)


Ohodnoťte článok: