Zberné miesto nebezpečných odpadov od júla iba na Viničnianskej ceste č. 25

Jún 2016 / Prečítané 1475 krát

   Od minulého roku fungujú v Pezinku dve zberné miesta nebezpečných odpadov vytriedených z komunálnych odpadov: na Šenkvickej č. 12 a na Viničnianskej č. 25. Od júla 2016 bude fungovať iba jedno zberné miesto nebezpečných odpadov: v sídle firmy Marius Pedersen a.s. na Viničnianskej č. 25. Druhé zberné miesto na Šenkvickej č. 12 zanikne v súvislosti s presťahovaním firmy Petmas s. r. o. na Viničniansku č. 25. Podmienky zberu ostávajú nezmenené: odpad od fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Pezinok sa bude odoberať bezplatne v pracovných dňoch a v sobotu.

 

OM – odd. výstavby a ŽP


Ohodnoťte článok: