Termming na sídlisku Sever vybuduje kotolňu na spaľovanie drevnej štiepky

Jún 2016 / Prečítané 1562 krát

   Ďalšou z investícií v rámci tepelného hospodárstva v Pezinku, ktorú zrealizuje spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, bude rekonštrukcia kotolne na sídlisku Sever.
   Spoločnosť Termming získala do 20-ročného prenájmu tepelné hospodárstvo v Pezinku v roku 2013. Počas prvých piatich rokov sa zaviazala preinvestovať 5,3 milióna eur, predovšetkým v rámci tepelných zariadení. Prvou z investícií bola výmena teplovodných rozvodov a inštalácia KOST-iek (kompaktných odovzdávacích staníc tepla) priamo v bytových domoch, čím došlo k zníženiu strát a šetreniu energie. Aktuálne prichádza s ďalšou investíciou, ktorej cieľom je ekologickejšia výroba tepla, stabilizácia cien za teplo a tiež diverzifikácia paliva (pričom zostane v prevádzke aj kotolňa na plyn).
   „Začiatkom júna 2016 Termming získala stavebné povolenie a následne začínajú rekonštrukčné práce na kotolni Sever v Pezinku. V rámci rekonštrukcie dôjde k zmene paliva, ktoré bude používané na vykurovanie. Plyn nahradí ekologická biomasa (drevná štiepka) – obnoviteľný zdroj energie. Práce by mali byť ukončené do začiatku vykurovacej sezóny s minimálnym dopadom na dodávku tepla a teplej vody. Výmena jednotlivých kotlov nespôsobí prerušenie dodávky energie, pretože dva kotly budú v prevádzke počas celého obdobia rekonštrukčných prác. Celý proces rekonštrukcie má presne stanovený harmonogram - potom, ako budú nové technológie pripravené, spustíme skúšobnú prevádzku a následne budeme dodávať teplo a teplú vodu z novej kotolne na spaľovanie drevnej štiepky aj do domácností,“ hovorí Ing. František Sás, riaditeľ úseku pre energetický manažment.
   Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie je súčasťou dlhodobej stratégie koncernu ENGIE vo svete, rovnako ako aj spoločností Skupiny ENGIE na Slovensku. Obnoviteľné zdroje energie predstavujú jeden zo spôsobov ako prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Aj z tohto dôvodu sa rozhodla spoločnosť Termming investovať do rekonštrukcie pôvodnej plynovej kotolne a prispieť tak v Pezinku k ekologickejšej výrobe tepla. Výhodou novej kotolne na spaľovanie biomasy bude zvýšenie energetickej sebestačnosti Pezinčanov, keďže drevná štiepka je lokálne palivo a možné obavy z plynovej krízy sa tak stanú bezpredmetné.
   „S rekonštrukčnými prácami je samozrejme spojený stavebný ruch. Našou snahou je zabezpečiť všetko tak, aby sa výstavba novej kotolne dotkla obyvateľov žijúcich v okolitej zástavbe iba v minimálnej miere. Radi by sme využili túto príležitosť a vopred sa im ospravedlnili za mierny dyskomfort, ktorý môže byť s rekonštrukciou kotolne spojený,“ hovorí František Sás.
Ďalšou z plánovaných investícií Termmingu v rámci prvej päťročnice budú práce na kotolni Juh. Spoločnosť sa modernizáciou tepelného hospodárstva snaží zefektívňovať výrobu tepla, minimalizovať straty, správať sa ekologickejšie a zabezpečiť pre obyvateľov Pezinka kvalitnú a dlhodobú dodávku energie.

 

Katarína FRČOVÁ

 


Ohodnoťte článok: