Vyjadrenie primátora k výsledku hospodárenia

Jún 2016 / Prečítané 1515 krát

   Hodnotenie ktoréhokoľvek mesta sa spravidla odvíja predovšetkým od výsledkov hospodárenia, od schopnosti plniť si všetky povinnosti a kompetencie v prospech svojich občanov, od miery zadlženosti, ale aj od výšky prostriedkov, ktoré má v rezervnom fonde na „horšie časy“.
   Tých kritérií je, samozrejme, oveľa viac ako sme vymenovali, ale nech by sme si zobrali azda hociktoré, museli by sme konštatovať, že Pezinok je na tom ekonomicky veľmi dobre.
  Nie, nechcem tu hovoriť o tom, čia je to predovšetkým zásluha. Nepochybne by to zase vyvolalo negatívnu polemiku rôznych rýchlokvasených facebookových odborníkov na všetko, spochybňovačov akéhokoľvek úspechu, nevzdelaných a bezvýznamných mizerákov. Rovnako ako sú pre nich červeným súknom aktuálne výsledky. Čísla však nepustia, tak sa ich aspoň snažia dezinterpretovať.
   Nemá význam pridávať im na význame, pretože za nás hovoria fakty. Preto chcem upozorniť na tento úspech mesta a hlavne požiadať občanov o krátke a objektívne zamyslenie sa nad touto pozitívnou správou. Teší nás o to viac, že sme takýto výsledok dosiahli aj napriek tomu, že sme nezrealizovali žiadny predaj nehnuteľnosti pôvodne naplánovaný v rozpočte.
   Prebytok hospodárenia mesta veľkosti Pezinka (ba i väčšieho) vo výške jedného milióna eur nie je správou každodennou, zanedbateľnou ani samozrejmou. Ak neveríte, skúste sa na to opýtať v mestách, na ktoré je uvalená nútená správa, alebo nemajú peniaze ani na základné činnosti, chod mesta alebo jeho rozvoj. Stačí chodiť po Slovensku s otvorenými očami.
Potom sa možno ani vám nebude zdať výsledok nášho hospodárenia ako úplná samozrejmosť, ale ako výsledok dlhodobého zodpovedného a hospodárneho narábania s verejnými financiami, a to tak vedením mesta, ako aj poslancami zastupiteľstva (bohužiaľ, len tými, ktorí rozpočet podporili a ktorí k výkonu svojho mandátu pristupujú zodpovedne a konštruktívne), no v neposlednom rade pracovníkmi mesta a mestskými organizáciami.
   Práve im sa chcem na tomto mieste a aj takýmto spôsobom poďakovať za dobre odvedenú prácu.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: