Program CVČ

Máj 2016 / Prečítané 976 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

2. 6. Mama, ocko - poď sa hrať: Maľované kamienky. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
3. 6. Koncoročné tanečné vystúpenie. Vystúpenie detí z tanečných krúžkov CVČ. Začiatok o 16.00 h v Dome kultúry Pezinok.
9. 6. Mama, ocko - poď sa hrať: Ozdobný štipček. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
10.6.-12.6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov. Piatok: 14.00 - 18.00 h, sobota: 10.00 - 18.00 h, nedeľa: 10.00 -17.00 h.
17.6. Improliga. Súťaž v improvizácii v Dome kultúry Pezinok so začiatkom o 17.00 h.
18.6.- 19.6. Festival pouličného divadla. CVČ v spolupráci s Domom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie zamerané predovšetkým pre deti.
24.6. - 25.6.. Babinec. Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľného času. Chvíle plné napätia, hier, súťaží a tvorivosti.

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 033/6901 991, 0948 222 117.
Zmena programu vyhradená! Katarína Kvetková, CVČ Pezinok