Menovanie nových riaditeliek ZŠ

Máj 2016 / Prečítané 1266 krát

   Na slávnostnom prijatí v Obradnej sieni mesta Pezinok odovzdal primátor Oliver Solga dekréty novozvoleným riaditeľkám základných škôl na Bielenisku a na Kupeckého ulici. Do funkcie riaditeliek boli po úspešnom výberovom konaní menované Katarína Volánková a Ingrid Jurčová. Zároveň im primátor vyslovil poďakovanie za doterajšiu prácu a vyslovil nádej, že dobré výsledky, ktoré školy doteraz dosahovali pod ich vedením, budú mať svoje pokračovanie aj v nadchádzajúcom funkčnom období. Prijatia sa zúčastnili tiež obidvaja viceprimátori a riaditelia pezinských základných škôl, ako aj pracovníci oddelenia školstva MsÚ v Pezinku.

 

(r)


Ohodnoťte článok: