Nové chodníky

Máj 2016 / Prečítané 1082 krát

   Už začiatkom roka informoval primátor o tom, že v tomto roku sa vedenie mesta zameria oveľa intenzívnejšie na rekonštrukciu a budovanie chodníkov a komunikácií. Súčasťou projektov bude aj budovanie bezbariérových prístupov a navádzacie pruhy pre nevidomých.
   V týchto dňoch (19. 5.) boli začaté práce na Moyzesovej ulici. Ide o vybudovanie nového, širšieho chodníka, osadenie lavičky a terénne úpravy. Do verejnej zelene pri mestských hradbách už bolo vysadených 6 odrastenejších líp. Rekonštrukcia chodníka bude mesto stáť 30 000 eur.
   Dokončený bol aj nový chodník na Svätoplukovej ulici (od kotolne Sever po Cajlanskú ulicu) v hodnote 22 800 eur.
   Ďalším úsekom, ktorý bude dokončený do konca mesiaca máj, je chodník na ul. M. R. Štefánika v jeho dolnej časti od rožnej budovy č. 2, po VÚB banku. Mesto za chodník zaplatilo
23 800 eur. Vzhľadom k tomu, že pracovníci Malokarpatského múzea objavili v poslednej etape prác vzácne archeologické nálezy, ktoré si vyžadujú viac ako mesačný prieskum a reštaurovanie, bude táto časť provizórne prikrytá dlažbou a v letných mesiacoch tu bude výskum pokračovať. Nález stredovekej budovy a renesančného schodiska bude po reštaurovaní následne prezentovaný pod skleneným príklopom.

 

Text a FOTO: (MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: