Program Malokarpatskej knižnice

Marec 2016 / Prečítané 1200 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:
   Beseda s MUDr. Martinom Bibzom – stretnutie s Mudr. Bibzom, ktorý pôsobil ako lekár v poľnej nemocnici v Marial Lou v Južnom Sudáne, spojené s premietaním diapozitívov –12. apríl 2016 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
   Vernisáž výstavy fotografií Pavla Stanka – Záhrada – 22. apríl 2016 o 17.00 h. Miesto konania: v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
   Literatúra v Radnici: Hostia: stretnutie s literatúrou v netradičnom a príjemnom prostredí reštaurácie a kaviarne Radnica v Pezinku. Podujatie moderuje Veronika Šikulová. Hosť: Daniel Hevier. Termín: 25. apríl 2016 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
   Literárna a výtvarná súťaž na apríl: „Bláznivý apríl“ (Počas mesiaca apríl nám deti z pezinských škôl a okolia môžu prinášať svoje výtvarné a literárne dielka na danú tému. Najlepšie odmeníme.)
   Noc s Andersenom: podujatie na podporu detského čítania, noc plná súťaží, rozprávok a prekvapení v MK v Pezinku – 1. apríl 2016. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Prebiehajúce výstavy:
   Výstava fotografií MUDr. Martina Bibzu – Marial Lou Južný Sudán – fotografie z najmladšej africkej republiky Južný Sudán očami doktora, ktorý tam pôsobil. (návšteva možná každý deň, kľúč od výstavných priestorov sa nachádza v detskom oddelení, výstava potrvá do 15.4. 2016)
  Fauna a flóra Malých Karpát – cyklus podujatí pre deti, spojený s rozprávaním o životnom prostredí, krásach Malých Karpát a ich zvieracích či rastlinných obyvateľoch, sprevádzaný výstavou fotografií (návšteva možná každý deň, kľúč od výstavných priestorov sa nachádza v detskom oddelení)

Beseda: Rady do záhrady. Beseda s prof. Ivanom Hričovským. 19. 4. 2016 o 17.00 h. Miesto konania: v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.skdetske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok 


Ohodnoťte článok: