Výzva na podávanie nominácii na ocenenie Športovec roka mesta Pezinok

Marec 2016 / Prečítané 1248 krát

   Komisia športu pri MsZ v Pezinku vyzýva všetky športové subjekty pôsobiace v meste Pezinok ako aj širokú verejnosť, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta Pezinok za rok 2015. Na základe nominácií bude hlasovaním členov komisie športu pri MsZ v Pezinku určené poradie v jednotlivých kategóriách. Následne, po zverejnení nominovaných športovcov, bude umožnené širokej verejnosti voliť najpopulárnejšieho športovca roka 2015. Víťazi ankety budú vyhlásení a ocenení dňa 14. 6. 2016 pri slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení.

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
1. Najlepší športovec – senior
2. Najlepšia športovkyňa – senior
3. Najlepší mládežnícky športovec/mládežnícka športovkyňa
4. Najlepší športový kolektív – seniori
5. Najlepší mládežnícky športový kolektív
6. Najlepší tréner
7. Najlepší tréner mládeže
8. Najlepší športovec/športovkyňa so zdravotným hendikepom
9. Najpopulárnejší športovec roka (hlasuje verejnosť)

V návrhu (nominácii) treba uviesť:
1. Meno a priezvisko športovca, v prípade kolektívu názov družstva
2. Šport, za ktorý by mal byť ocenený
3. Veková kategória (senior alebo mládež), najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek
4. Vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športovec za Pezinský klub a pod.)
5. Stručné zdôvodnenie (napr. úspechy za rok 2015, ktoré dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený). Pokiaľ sa uvedie ako výsledok medailové umiestnenie na významných podujatiach, je potrebné doplniť aj údaj o približnom počte štartujúcich, resp. o počte zúčastnených krajín.

   Návrh (nomináciu) môže podávať právny subjekt, športový klub alebo fyzická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je obyvateľ Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvateľ Pezinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimopezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku. Alebo nie je Pezinčan, ale dosiahol významné výsledky v pezinskom klube a pod.
   Návrhy (nominácie) je potrebné zaslať najneskôr do 11. 4. 2016 na adresu: maria.odehnalova@msupezinok.sk  alebo doručiť na Mestský úrad v Pezinku na adresu: MsÚ Pezinok, Mária Odehnalová, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.
   Po spracovaní nominácií bude prostredníctvom webovej stránky TV Pezinok a webovej stránky mesta Pezinok umožnené hlasovať širokej verejnosti v ankete v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Pezinok.

 

(MsÚ)