Spoločenská kronika

Marec 2016 / Prečítané 2149 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Dávid Tyko  7.2.
Lukas Zabák  9.2.
Andrea Krajčovičová  11.2.
Izabela Šipošová  12.2.
Dominik Granec  12.2.
Eliška Jackuliaková  13.2.
Tomáš Novotný  19.2.
Terézia Solgová  21.2.
Daniela Nosková  22.2.
Lea Lapčaková  23.2.
Filip Tibenský  25.2.
Sofia Májeková  26.2.
Júlia Moťovská  26.2.
Matej Goliaš  26.2.
Tamara Kaderová  1.3.
Eliška Šajermanová  2.3.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Marcel Kopera  Eriko Kobari
Martin Jakuba  Marcela Szépová
Karol Kováč  Eva Cipárová

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ján Adámek 73 r.
Marta Dafková 67 r.
Anna Mičechová 69 r.
Emil Hupka 67 r.
Ružena Slosiariková 98 r.
Adolf Šuplata 86 r.
Karol Rozmuš 87 r.
Emília Sládková 85 r.
Marta Páleníková 64 r.
Elena Guštafíková 68 r.
Severín Mlynek 86 r.
Rozália Mészarosová 78 r.
Augustín Krasňanský 89 r.
Ivan Sepeši 67 r.
Dušan Kuchárek 59 r.
Boris Novomestský 71 r.
Božena Balogová 81 r.
Jana Fleischhackerová 47 r.

 

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Ing. Ivanka Medveďová

1.3.

Jozef Čík

2.3.

Kvetoslava Slimáková

2.3.

Jozefína Uherková

2.3.

Mária Turňová

3.3.

Mária Nagyová

9.3.

Eva Potočná

9.3.

Vladimír Minárik

12.3.

Karol Bačík

14.3.

Sylvia Lešková

15.3.

Jozef Šindler

19.3.

Věra Satinová

20.3.

Mária Putyerová

21.3.

Ružena Federová

21.3.

Mária Baďurová

26.3.

Edita Tahotná

30.3.

Mgr. Elena Ďurmanová

30.3.

Leopold Pechar

31.3.

Ľubomír Golej

31.3.

Jozef Majba

31.3.

Božena Krchňáková

31.3.


75-roční

Kristína Alföldyová

12.3.

Jozef Geršič

12.3.

Antonia Kohútová

14.3.

Alžbeta Hajtmanková

15.3.

Marcela Biznárová

17.3.

Rudolf Dobrovoda

23.3.

Margita Petrakovičová

24.3.


80-roční

Ifigénia Záhumenská

14.3.

Anna Kinderová

20.3.

Mária Jančovičová

23.3.

Mária Kapráňová

23.3.

Ing. Vincent Zimka

24.3.

Mária Trubárová

26.3.

Božena Fričová

28.3.

85-roční

Jozef Hotový

2.3.

Stanisla Miklenčič

12.3.

Terézia Wittgrúberová

20.3.

Eleonora Pesslová

26.3.

90-ročné

Vilhelmína Drinková

 14.3.

Hedviga Marenčíková

 31.3.

92-ročná

Jozefína Klátilová

 16.3.

93-ročné

Jozefína Lackovičová

 9.3.

Marta Dvořáková

 22.3.

96-ročný

Ján Kurtiš

 23.3.