Poďakovanie

Marec 2016 / Prečítané 1411 krát

Smútiaca manželka s rodinou ďakujú za prejavenú sústrasť a kvetinové dary všetkým tým, ktorí sa prišli dňa 10. februára rozlúčiť s našim drahým zosnulým
Adolfom ŠUPLATOM,
ktorý nás vo veku 86 rokov navždy opustil 7. februára 2016.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 8. 2. 2016 prišli navždy rozlúčiť s naším drahým zosnulým
Jánom ADÁMKOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
  Rodiny detí
Emanuela PENÁKA
a ostatná blízka rodina ďakujú za účasť na rozlúčke s ním dňa 3. februára 2016, za kvetinové dary a za spevácky prejav folklórnemu súboru Radosť, ktorého bol zosnulý dlhodobým členom.


Ohodnoťte článok: