Odišla legenda československého družstevníctva

Marec 2016 / Prečítané 1463 krát

   Druhého marca sa na Grinavskom cintoríne konala posledná rozlúčka so zosnulým Augustínom Krasňanským, ktorý zasvätil celý svoj život poľnohospodárstvu, družstevníctvu a hlavne pokračovaniu a nebývalému rozvoju vinohradníctva v rodnej Grinave a Malokarpatskej oblasti.
  Patril vo svoje dobe medzi významné osobnosti, ktoré svojou prácou – celoživotným dielom kladne ovplyvnili nielen rozvoj Grinavy ako obce, ale i grinavského a pezinského družstva a dlho bude príkladom a vzorom pre ďalšie generácie. Podstatnú časť svojho plodného života pôsobil ako predseda JRD Myslenice a po zlúčení na veľkom JRD Pezinok. Funkciu predsedu prevzal po svojom predchodcovi, prvom predsedovi Karolovi Šteflovičovi.
  Nezmazateľnú stopu zanechal v rozvoji JRD Myslenice v rokoch 1950 až 1986, teda počas 36 rokov, kedy sa pod jeho vedením v malom podkarpatskom družstve vybudoval hospodársky dvor, vysadilo takmer 280 ha vinohradov, vybudovali závlahy a zaštepilo v niektorých rokoch až 1,5 mil viničových sadeníc pre vlastnú výsadbu a takmer celý malokarpatský región. V rámci pridruženej výroby družstvo vyrábalo betónové stĺpiky na budovanie oporných konštrukcií vlastných viníc a pre celé okolie. JRD Myslenice v tých rokoch patrilo medzi najväčších výrobcov kvalitného a hľadaného vína. Družstvo malo vlastnú vináreň v Bratislave a Prahe. Takto vybudované družstvo položilo dobré základy pre vznik VVDP Karpaty v Pezinku – Grinave – ako vzor a veľký záväzok pre nasledovníkov.
   Pôsobil i vo verejných funkciách ako poslanec vtedajšieho MNV Myslenice, Pezinok a poslanec ONV Bratislava – vidiek.
   História družstevníctva v povojnovom Československu pozná Augustína Krasňanského z Pezinka ako funkčne najdlhšie pôsobiaceho predsedu. Jeho práca a celoživotné dielo bolo v roku 1986 vládou ocenené Radom práce.

   Mám za povinnosť sám za seba i mojich rovesníkov, začínajúcich svoje pôsobenie v bývalom JRD Myslenice, vysloviť posledné ďakujem.
   Pán Augustín Krasňanský mi pomohol nastúpiť na cestu vinohradníka, družstevníka a právnika ako nástupcu JUDr, Eduarda Ježíka. Pomáhal nielen mne, ale aspoň dvom generáciám mojich rovesníkov. Mal mimoriadny cit pre hľadanie a získavanie mladých ľudí na cestu vzdelanosti a nasmerovania životnej dráhy. Jeho otvorená duša a srdce sa rozdávali každému – svojej početnej rodine, spolupracovníkom a mladým ľuďom, ktorých vždy dokázal povzbudiť a usmerniť. Nikdy nezabudnem na jeho široký, podmanivý, potmehúdsky úsmev, všeobjímajúce gesto rukou – akoby smerujúce a ukazujúce do budúcnosti.
   So zosnulým sa rozlúčili zástupcovia Mesta Pezinok, kolegovia a priatelia. V mene celej rodiny sa so svojím dedom rozlúčil vnuk Martin Krasňanský. Česť jeho pamiatke!

 

JUDr. Štefan Noskovič, člen VVDP Karpaty

 


Ohodnoťte článok: