Svetový deň sprievodcov sme si pripomenuli aj v Pezinku

Marec 2016 / Prečítané 1207 krát

   Tradičnou činnosťou Klubu sprievodcov mesta Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom bola Beseda so sprievodcami a ich hosťami v kultúrnom dome Pezinok dňa 29. februára. Na úvod besedy privítal predseda klubu Peter Ronec prítomných členov klubu i hostí, medzi ktorými nechýbal VIP hosť Ing. Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov, viceprimátor Ing. Miloš Andel, Eva Zouzalíková, predsedníčka JDS Pezinok a Jozef Mišuta, zakladateľ a čestný predseda Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok, ktorý Petrovi Dragúňovi predstavil novú baníckú expozíciú na Štefánikovej ulici. Sprievodcovia pri tejto príležitosti pripravili výstavu fotografií, ktorá bola zameraná na činnosť klubu za uplynulé 10ročné obdobie. Časť výstavy predstavila činnosť Klubu slovenských turistov.
   Vzácny hosť Ing. Peter Dragúň vo svojom úvodnom vstupe informoval o činnosti KST, jeho histórii i plánoch na rok 2016. Vo svojom vystúpení informoval o značení turistických chodníkov, kde má Slovensko v porovnaní s okolím citeľný úspech. KST vydáva vlastné periodikum a taktiež vykonáva sprievodcovskú činnosť hlavne po horách. Vzácnemu hosťovi odovzdal viceprimátor Ing. M. Andel najnovšiu publikáciu vydanú mestom Pezinok a v mene klubu bol odovzdaný Pamätný list pri príležitosti 10. výročia založenia, sada propagačných materiálov o meste a regióne s pozvaním na opätovnú návštevu Pezinka v letnom období.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: