Diabetici majú späť svoju organizáciu

Marec 2016 / Prečítané 1327 krát

   Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska bola v minulom roku rozhodnutím Ústredia ZDS vyškrtnutá z registra právnických osôb. Rozhodnutie bolo zdôvodnené nečinnosťou základnej organizácie. Tým akoby vyše 100 členný kolektív postihnutý zákernou chorobou Diabetes mellitus stratil nárok na existenciu – nie cukrovky.... ale nárok na spoločenstvo, na aktivity, na vzdelávanie!
   Zaskočení členovia výboru ZO ZDS, vedomí si dôsledkov straty právnej subjektivity, zaktivizovali svoju činnosť smerom dovnútra i navonok. Z vedenia ZO ZDS odstúpila p. Gondová a p. Slezáková. Na ich miesta: do funkcie predsedu bol zvolený Ing. Ján Kováč a do funkcie hospodárky nastúpila pani Nahálková. Ostatné členky výboru p. Nogová, Kováčová, Bojkovská a Belanská ostali verné svojim postom a spoločným úsilím prinavrátili členstvu diabetikov ich postať.
   Dňom 5. 3. 2016 bolo občianske združenie Dia Bozin Pezinok zapísané do podnikového registra vedeného na MV SR. Diabetikom bolo vytvorené nové združenie s novým názvom i novou kultúrou práce. Mnohí radoví členovia už aj v tejto krátkej dobe súhlasne prikyvujú, ich členstvu sa ponúka nová kvalita. Ku zvýšenej aktivite sú radoví členovia vyzývaní napr. aj týmto oznamom: Občianske združenie diabetikov Dia Bozin Pezinok uskutoční dňa 25. 4. 2016 o 15.00 h v Malom salóniku KD edukačnú prednášku: Hrozí aj mne diabetická noha?
   K účasti sú pozývaní členovia Dia Bozin, ale aj tá časť verejnosti, ktorej tento vážny názov prednášky vyvolá pozornosť a záujem.
   Prvá akcia tohto druhu sa realizuje aj vďaka podpore MsÚ Pezinok, ktorému prichodí zo strany nového vedenia Dia Bozinu úprimne poďakovať aj za jeho trpezlivosť v medziobdobí neexistencie o.z. a tiež za výdatnú odbornú pomoc pri koncipovaní nových Stanov novej organizácie.

 

Ing. Ján Kováč, predseda

 


Ohodnoťte článok: