Malo remeslo zlaté dno?

Marec 2016 / Prečítané 1215 krát

   Malokarpatské múzeum v Pezinku rozšírilo minulý rok ponuku o nový formát pre verejnosť – Pohár vína o piatej. Pokračovaním v tomto roku sa počas posledných štvrtkov v mesiaci (apríl – jún, október - december) odprezentujú rôzne témy ako májová ľúbostná mágia, pochovávanie mŕtvych z pohľadu archeológa i téma bosoriek a bosorákov v ľudových predstavách.
   Prvý tohtoročný Pohár vína o piatej sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla. o 17.00 hod. Historička Lucia Burdová nám odhalí život a fungovanie cechov v Pezinku a jeho blízkom okolí. Poukáže na hierarchiu a povinnosti majstrov, putovanie tovarišov či neľahký údel učňov.
   Predstavená bude unikátna zbierka cechových predmetov a oboznámime sa aj so špecifikom tohto regiónu, ktoré súvisí s prítomnosťou remeselnícko-vinohradníckych domácností. Veľa miestnych remeselníkov vlastnilo vinohrady a dorábali víno, čo sa premietlo i do života niektorých cechov. V prípade súkenníkov z Modry sa povinnosti spojené s produkciou vína miestnych majstrov dostali i do cechových artikul a tovariši súkenníckeho cechu museli u svojho majstra v čase viechy zakúpiť a vypiť minimálne jednu holbu vína. Venovať sa budeme aj výrobkom súkenníkov z Pezinka a Modry, ktoré sa stali známymi i za hranicami regiónu.

 

(RJ)