Exkurzia sprievodcov v Modre

Marec 2016 / Prečítané 1213 krát

   Podľa plánu činnosti organizuje Klub sprievodcov mesta Pezinok viaceré podujatia určené pre vzdelávanie členov a pravidelné exkurzie v Malokarpatskom regióne, na ktoré pozýva i verejnosť. V rámci dlhodobej spolupráce sa jej zúčastňujú aj členovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Vo februári zorganizoval KSMP návštevu Modry s prehliadkou expozície SNM Múzea Ľ. Štúra a Klubu na Súkeníckej ulici, kde si Pezinčania so záujmom prezreli výstavu fotografií mesta od Vladimíra Medlena a stretli sa i s členmi JDS v Modre. V útulných priestoroch klubu autor fotografií pripomenul staršiu i novú históriu mesta, v ktorom bol primátorom.
   Hlavným bodom návštevy bola prehliadka novej expozície v SNM Múzeu Ľudovíta Štúra, ktorú predstavila Sylvia Hrdlovičová. V mene hostí sa v Klube na Súkeníckej ulici i v SNM Múzeu Ľ. Štúra poďakoval hostiteľom garant exkurzie P. Ronec a pozval členov JDS Modra na návštevu Pezinka, spojenú s prehliadkou mesta. V závere vydarenej exkurzie sa poďakovala hostiteľom i prítomná predsedníčka JDS v Pezinku Eva Zouzalíková.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: