Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozýva na vedomostnú súťaž

Marec 2016 / Prečítané 1148 krát

   Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku v spolupráci s Mestom Pezinok a Pezinským kultúrnym centrom, riaditeľmi základných škôl a učiteľmi dejepisu, pripravujú vedomostnú súťaž na tému „Svetové vojny a Slovensko.“ Akcia sa uskutoční v stredu dopoludnia 13. apríla 2016 v Malej sále Domu kultúry.
   Účelom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si 72,výročie Slovenského národného povstania a 71.výročie ukončenia 2. svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu v 2.svetovej vojne, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu, prispievať k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí. Súčasťou prípravy je aj prednáška odborného pracovníka z Vojenského historického ústavu a beseda s priamymi účastníkmi bojov.

 

ZOSZPB - Pezinok

 


Ohodnoťte článok: