Vyhlásenie XXIV. ročníka literárnej súťaže

Marec 2016 / Prečítané 1111 krát

   Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Malokarpatskou knižnicou vyhlásilo tradičnú literárnu súťaž „O cenu primátora mesta Pezinok“ (XXIV. ročník). Cieľom súťaže je iniciovať, podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí a mladých ľudí.
   Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a študenti, ktorí študujú v Pezinku, resp. tu majú trvalé bydlisko. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách, a to pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIA a PRÓZA je ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažné práce v 3 počítačom (strojom) písaných exemplároch (kópiách).

   Práce musia byť doručené do 1. mája 2016 na adresu Pezinského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 902 01 PEZINOK, resp. osobne u pani Danky Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt na tel. č. 033/641 39 33, 033/ 641 20 93.

   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude 14. júna 2016 počas slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku pri príležitosti udeľovania mestských ocenení. Víťazné práce z každej kategórie budú ocenené hodnotnými cenami a publikované v zborníku a časopise Pezinčan.

 

(pv)

 


Ohodnoťte článok: