Zápis žiakov so zdravotným znevýhodnením

Marec 2016 / Prečítané 1193 krát

SPOJENÁ ŠKOLA,
Komenského 25, Pezinok, www.szspk.sk

   Spojená škola otvára od 1. 9. 2016 triedy prípravného ročníka v Pezinku a v Modre pre deti so zdravotným znevýhodnením (napr. rôzne poruchy reči) a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami.

   Edukácia: grafomotorických zručností, zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaobslužných a pracovných zručností, samostatnosti v školskej práci, reči a komunikačných schopností, zdravého telesného vývinu, logopedická intervencia

   V prípade záujmu kontaktujte: 0902 173 524 – riaditeľka Mgr. Gabriela Kováčová, komenského@szspk.sk , 0905 495 001 – psychológ CŠPP, csppporadnapk@gmail.com

 


Ohodnoťte článok: