Výberové konanie

Marec 2016 / Prečítané 1117 krát

MESTO PEZINOK
vyhlasuje výberové konanie

- na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok
- na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok

  Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok
  Uzávierka prijímania prihlášok je 19. apríla 2016 do 11.30 h. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne MsÚ).
  Obálku (so spätnou adresou) označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ Jána Kupeckého / príp. riaditeľ ZŠ Na bielenisku – neotvárať.“
  Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne. Viac informácií na www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: