Otvorené školské ihriská

Marec 2016 / Prečítané 1141 krát

   Od 1. marca budú školské športoviská a ihriská pre deti a mládež, ale aj pre dospelých, sprístupnené v sobotu, v nedeľu a vo sviatok od 8.00 do 21.00 h. Otváranie vstupov na ihriská počas týždňa zabezpečujú pracovníci základných škôl, cez víkend príslušníci Mestskej polície v Pezinku, ktorí budú ihriská aj pravidelne kontrolovať.
   Vedenie mesta pristúpilo k takémuto riešeniu z dvoch dôvodov: rekonštrukciou škôl sa zvýšila hodnota a kvalita školských budov a športovísk a druhým, ešte závažnejším dôvodom je skutočnosť, že v minulosti dochádzalo zo strany niektorých návštevníkov k výraznému poškodzovaniu budov a zariadení a žiaľ, aj k primitívnym prejavom vandalizmu.
   Vedenie mesta, rovnako ako vedenia základných škôl, však chce, aby deti zo sídlisk mohli športovať aj cez víkend a naplno využívať tieto školské športové zariadenia. Veríme, že tento krok, ktorý platí pre všetky štyri základné školy v Pezinku, sa stretne s pochopením a podporou širokej verejnosti. Zároveň hľadáme aj ochotných ľudí, ktorí by sa v budúcnosti (zrejme za odplatu) počas víkendu o tieto športoviská starali a dohliadali na ich prevádzku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo u riaditeliek ZŠ.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: