Dotácie z rozpočtu mesta Pezinok na rok 2016

Marec 2016 / Prečítané 1171 krát

   Dňa 18. 2. 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu pre rok 2016 nasledovne:

Pre oblasť športu boli schválené dotácie spolu vo výške 100 000 €, z toho na činnosť vo výške 84 000 €, na projekty 11 000 € a rezerva primátora bola schválená vo výške 5 000 €.

Pre oblasť kultúry boli schválené dotácie spolu vo výške 25 000 €, z toho na projekty a činnosť klubov vo výške 20 050 € a rezerva primátora vo výške 4 950 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci boli schválené dotácie spolu vo výške 5 000 €, z toho na činnosť a projekty vo výške 4 500 € a rezerva primátora vo výške 500 €.
   Väčšina klubov a združení má už zmluvy obojstranne podpísané a začali čerpať finančné prostriedky.

 

(OE a MD)