Jarné upratovanie

Marec 2016 / Prečítané 1372 krát

jarné upratovanie nie jemuloženie odpadu kam sa nám zachce   Mesto Pezinok každý rok v jarných a jesenných mesiacoch zabezpečuje pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu, ktorý sa nezmestí, alebo nepatrí do klasických zberných nádob a kontajnerov na sídliskách a pri rodinných domoch. Tento rok bude jarný zber zabezpečený v Technickom a skladovom areáli mesta (areál bývalej motokárovej dráhy) na Fajgalskej ceste v dňoch 21. - 23. apríla (štvrtok až sobotu), v čase od 8.00 do 18.00 h.
 
 Táto služba je pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta bezplatná. Firmy a podnikatelia si musia likvidáciu odpadu zabezpečiť na vlastné náklady. Opakovane upozorňujeme, že ukladanie odpadu mimo kontajnerov je všeobecne záväzným nariadením o odpadoch zakázané a je možné za takýto priestupok uložiť pokutu. Napriek tomu sa, žiaľ, nájdu občania a firmy, ktorí VZN nerešpektujú a odpad ukladajú nielen na kontajnerové stanovištia, ale aj mimo nich, na trávnik a voľné priestranstvá, ako je to vidieť aj na priloženej fotografii. Takéto „čierne“ skládky musí dať mesto odstrániť zvlášť a náklady na ich odstránenie znášajú všetci obyvatelia. Konanie niektorých jednotlivcov je nepochopiteľné už i preto, že každý občan má niekoľko možností, ako sa legálne „zbaviť“ napríklad starého nábytku, elektrospotrebičov, alebo iných druhov odpadov.
   Jarný zber odpadu je jednou z takýchto možností, ktoré ponúka mesto Pezinok bezplatne svojim občanom na TSA na Fajgalskej ceste. OŽP, KS a D

 

(OM)


Ohodnoťte článok: