Rokovanie na BVS

Marec 2016 / Prečítané 1185 krát

   Dňa 9. marca sa uskutočnilo v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti rokovanie o budovaní odkanalizovania ulice Za dráhou, v lokalite Tehelne. Za naše mesto sa rokovania zúčastnil primátor Oliver Solga a vedúca oddelenia životného prostredia Renáta Klimentová.
   Vedúci pracovníci BVS informovali o trasovaní kanalizácie po Tehelnej ulici pod podjazdom s vyústením do kanalizácie na Moyzesovej ulici. Prečerpávacia stanica bude umiestnená na Tehelnej ulici a jej vybudovanie a prevádzku bude zabezpečovať BVS. Túto trasu považuje vedenie BVS za jedinú realizovateľnú a do konca tohto mesiaca sa má rozhodnúť v BVS o finančných prostriedkoch na projektovú dokumentáciu a o výbere projektanta.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: