Pezinok a eurofondy

Marec 2016 / Prečítané 1191 krát

   Začiatkom marca sa na pôde BSK uskutočnilo stretnutie členov Rady partnerstva Bratislavského kraja (RP BK). V Rade Partnerstva BK má svoje zastúpenie miestna územná samospráva, regionálna územná samospráva, štátne inštitúcie a sociálno-ekonomickí partneri (spolu má 24 členov). Naše mesto trvale zastupuje primátor Oliver Solga. Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) Bratislavského kraja až do roku 2020. RIÚS je základný dokument pre následné vyhlásenie výziev Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Na rokovaní členovia RP BK zvolili zo svojho stredu predsedu, ktorým sa stal župan Pavol Frešo a podpredsedom sa stal primátor hlavného mesta SR Ivo Nesrovnal. Členovia vyjadrili spoločný podnet, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka čo najskôr pristúpilo k vyhláseniu a spresneniu výziev, na základe ktorých sa oprávnené subjekty môžu prihlasovať a uchádzať so svojimi projektmi na čerpanie nenávratných prostriedkov. Zástupca primátora Ing. Miloš Andel skonštatoval, že Mesto Pezinok sa pripravuje na predkladanie svojho projektu v 1. prioritnej osi – Bezpečná ekologická doprava v regiónoch. V tomto projekte ide o cyklistické dopravné prepojenie Pezinka (terminál železničnej stanice) a obce Limbach. Ďalej máme pripravené projekty na modernizáciu Základnej školy na Fándlyho ul., MŠ na Svätoplukovej ul. a rozšírenie kapacít základných a materských škôl. V neposlednom rade máme za cieľ rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne služby.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

 


Ohodnoťte článok: