Termming v Pezinku tento rok zrekonštruuje plynovú kotolňu Sever na spoluspaľovanie biomasy

Marec 2016 / Prečítané 1489 krát

   Termming, člen skupiny COFELY, sa pri prevzatí tepelného hospodárstva v Pezinku v roku 2013 zmluvne zaviazala zrekonštruovať existujúcu plynovú kotolňu Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy. Projekt rekonštrukcie sa naplno rozbehol koncom minulého roka výberom dodávateľa technológie a projekčnej kancelárie.
   Zámer zrealizovať rekonštrukciu plynovej kotolne Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy bol schválený investičnou komisiou hneď v prvom roku po prevzatí tepelného hospodárstva v Pezinku. Od januára tohto roku Termming kompletizuje súhlasné stanoviská potrebné pre získanie stavebného povolenia.
   V plynovej kotolni Sever sa v súčasnosti nachádzajú štyri kotly. Dva z nich budú nahradené za kotly na spaľovanie biomasy s celkovým výkonom 3 MW. Dva plynové kotly budú k dispozícii ako záložné zdroje a na vykrývanie špičiek. „V rámci existujúcej budovy kotolne plánujeme vybudovať sklad paliva a dopravníkové trasy. Pred budovou nebude otvorená skládka, ale biomasa sa bude skladovať priamo v budove, čo by malo minimalizovať rušivé vplyvy na okolie. Biomasa sa po uskladnení bude následne dopravníkmi prepravovať priamo do kotlov,“ hovorí Martin Žigo, riaditeľ Divízie výroby a distribúcie energií.
   „Preferencia využívania obnoviteľných zdrojov je jedným z cieľov a priorít nielen spoločností Skupiny COFELY na Slovensku, ale aj materského koncernu ENGIE. Teší nás, že po úspešnej rekonštrukcii rozvodov v minulom roku začíname s ďalším projektom na zlepšenie kvality a efektívnosti výroby a distribúcie energií v Pezinku – rekonštrukciou plynovej kotolne Sever na kotolňu na spaľovanie biomasy. Nová kotolňa na biomasu zvýši energetickú bezpečnosť, čo znamená, že v prípade plynovej krízy vieme dodržať kontinuálnosť dodávok energií vďaka dostupnej biomase. V dlhodobom horizonte bude mať rekonštrukcia kotolne pozitívny vplyv aj na cenu tepla, keďže variabilná zložka ceny sa zníži, “ uzatvára Martin Žigo.

 

(KF)


Ohodnoťte článok: