Armáda spásy začala svoju činnosť v Pezinku

Marec 2016 / Prečítané 1296 krát

   Armáda spásy zastúpená národným veliteľom majorom Teunisom T. Scholtensom a primátor mesta Pezinok Oliver Solga podpísali dohodu o spolupráci, ktorá bude zameraná na prácu s rómskou komunitou v mestskej lokalite Glejovka.
   Zmluva sa týka výstavby a následného užívania Komunitného centra pre rómskych občanov v Pezinku. Mesto prenajalo za účelom vybudovania centra pozemok o rozlohe 302 m2 a zaviazalo sa uhrádzať v centre elektrickú energiu. Ostatné prostriedky budú v réžii Armády spásy.       
   Práca Armády spásy, ktorá sa riadi heslom „Srdce Bohu – ruky ľuďom“ bude zameraná najmä na prácu s deťmi a mladými ľuďmi z tejto komunity. Nepôjde len o vzdelávanie a osvetu, ale aj o získanie pracovných návykov, tiež o voľnočasové aktivity a podobne. Treťou stranou zmluvy boli aj zástupcovia obyvateľov Glejovky. Slovensko sa stalo 127. krajinou, kde táto medzinárodná organizácia pôsobí.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: